Loading...
 
no spam A 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) szabályozza az elektronikus hirdetések küldésének feltételeit.

Elektronikus hirdetés (legyen az e-mailben vagy akár SMS-ben, MMS-ben stb. terjedő) kizárólag a címzett egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető, úgynevezett opt-in rendszerben.

A törvény alapján a spamek is elektronikus hirdetésnek minősülnek, tehát bennük világosan, egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást kell adni a hirdetés jellegről, és a feladó valós személyéről. Az elektronikus hirdető köteles nyilvántartást vezetni azokról, akik bejelentették neki, hogy akarnak elektronikus hirdetést kapni. Annak, aki nem szerepel ebben a nyilvántartásban, nem küldhető elektronikus hirdetés. A nyilvántartási listáról pedig törölni kell azt, aki a levélen szereplő lemondási címen megtiltotta, hogy neki továbbra is e-mailt küldjenek. Ha az érintett előzetes hozzájárulás hiányában kap elektronikus hirdetést, kérheti a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyeleti eljárását az adatkezelő ellen, de fordulhat a ''Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz'' is. A hatóság az eljárás során megállapíthatja az elektronikus hirdetés jogsértő voltát, elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását. Emellett elektronikus hírközlési bírságot is kiszabhat, ha pedig többszörös jogsértést követtek el, akkor halmozottan is kiszabható a bírság.
Contributors to this page: dnet and eapo .
Page last modified on Thursday 14 of January, 2016 20:33:52 CET by dnet.

Upcoming Events

No records to display